יובל כהן סופר מנהל משחק

  • Member since Oct 3rd 2009
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

Ikariam team

  • MoKi MouSe -

    מזל טוב בתור מנהל משחק מתחיל
    סהצלחה