לאטוס3 Student

  • Member since Apr 28th 2016

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

Ikariam team

  • לאטוס3 -

    אני מלך החבות, חבה אחת ועוד חבה אחת שווה 2 חבות.