איתי42 תאמין לקול הזה שאומר שאתה יכול לרוץ קצת יותר מהר, שאתה יכול לזרוק קצת יותר רחוק ושבשבילך החוקים של פיזיקה הם בסך הכל המלצה.

  • Member since Jun 8th 2011
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.