המלחמה שלי - טוב אם ככה אז ככה

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

Ikariam team

 • FireMode wrote:

  Device wrote:

  FireMode wrote:

  Device wrote:

  193 שקל אם אתה רוצה לדייק

  אני מעדיף לשרוף 200 שקל, ולא להתחבר כמוך ימים ולילות בשביל עוד מבנה אחד, עוד חייל אחד, עוד העברת זהב אחת כי נגמר הזהב מרוב שהיוזר שלך חלש.

  ועוד דבר, אני לא משחק יותר משעה ביום בפורטנייט, אם תפסיק להגזים ותשחק שעה שעתיים באיקרים, אולי ישאר לך זמן למשחקים כמו פורטנייט

  ובקיצור, אתה ילד כאפות שמשחק איקרים כל היום (תגיד את זה בקול ותשמע כמה פתטי אתה).

  אם הייתי פוגש אותך , הדבר היחיד שהייתי אומר לך זה שאתה משחק איקרים, מבטיח לך שלא היה לך מה לענות

  אל תפנה אליי יותר, אתה משפיל את עצמך

  סיכמנו?
  כשתפסיק לבכות בפורום אני אהיה מוכן להפסיק לרדת עליך
  לרדת עליי? חחח, אתה משפיל את עצמך אחיאתה מכור, לך תמצא חברים, או לפחות לעשות משהו עם עצמך
  בפסיכולוגיה קוראים לזה השלכהבמקרה שלך אתה מכור חסר חברים שלא עושה כלום עם עצמו,
  אז הדרך שלך להתמודד עם זה היא לומר את זה לאנשים אחרים
  עצוב
  אני מכור אבל אני בחופשה? אתה חייב לעמוד מאחורי הדברים שלך, לא לשנות גרסאות

  חסר חברים? במקרה שלך עוד יש טענה לביסוס הזה, כי אתה כל היום (וכל הלילה) על המשחק, אז כנראה שאם יש לך חברים, הם יורדים עליך שאתה משחק כל היום

  אני עם הבעיות שלי התמודדתי ומתמודד עד היום, לא מפיל אותן עליך

  כשאתה אומר משהו ואז עושה אותו הדבר, זה עצוב (ההגדרה המאוד מדויקת שלך למילה השלכה)

  יום טוב (אולי במקרה שלך לילה או בוקר, אני לא יודע כמה התחשק לך לשחק באיקרים כל הלילה)

  כאן נגמר השיעור להיום, עכשיו שיעורי בית

  אני רוצה שתצעק מהחלון שלך 5 פעמים, בקול רם: "אני משחק כל היום באיקרים, ואני גאה בזה"

  אם עד שיעור הבא אתה לא מראה לי את שיעורי הבית, אתה מושעה מבית הספר
 • Device wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חומד, כשעוד לא היית בחופש היית מכופכף באופן יומיומי
  מה עשיתי במלחמה? מה התרומה שלך?
  תוריד את האף למטה כי התוצאות מדברות, כשתצא מהחופשה אנחנו נחכה :
  אני באמת לא יודע מי אתה
  הברית שלכם לא שווה כלום - 6 אנשים פעילים פירקו אתכם וגרמו לכם לבקש הסכם
  אני זה the zU, היי ונעים להכיר
  באתי לבקר אותך פעם בלילה, בטח זוכר
  וכן, אולי דניאל ואליעזר נלחמו יפה, אבל החלק שלך היה להתאפס
  ובינתיים אתם לא קיימים, כולכם מחופששים
 • yE+ wrote:

  Device wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חומד, כשעוד לא היית בחופש היית מכופכף באופן יומיומי
  מה עשיתי במלחמה? מה התרומה שלך?
  תוריד את האף למטה כי התוצאות מדברות, כשתצא מהחופשה אנחנו נחכה :
  אני באמת לא יודע מי אתההברית שלכם לא שווה כלום - 6 אנשים פעילים פירקו אתכם וגרמו לכם לבקש הסכם
  אני זה the zU, היי ונעים להכירבאתי לבקר אותך פעם בלילה, בטח זוכר
  וכן, אולי דניאל ואליעזר נלחמו יפה, אבל החלק שלך היה להתאפס
  ובינתיים אתם לא קיימים, כולכם מחופששים
  אין לי שמץ מי אתה
 • Device wrote:

  FireMode wrote:

  Device wrote:

  FireMode wrote:

  Device wrote:

  193 שקל אם אתה רוצה לדייק

  אני מעדיף לשרוף 200 שקל, ולא להתחבר כמוך ימים ולילות בשביל עוד מבנה אחד, עוד חייל אחד, עוד העברת זהב אחת כי נגמר הזהב מרוב שהיוזר שלך חלש.

  ועוד דבר, אני לא משחק יותר משעה ביום בפורטנייט, אם תפסיק להגזים ותשחק שעה שעתיים באיקרים, אולי ישאר לך זמן למשחקים כמו פורטנייט

  ובקיצור, אתה ילד כאפות שמשחק איקרים כל היום (תגיד את זה בקול ותשמע כמה פתטי אתה).

  אם הייתי פוגש אותך , הדבר היחיד שהייתי אומר לך זה שאתה משחק איקרים, מבטיח לך שלא היה לך מה לענות

  אל תפנה אליי יותר, אתה משפיל את עצמך

  סיכמנו?
  כשתפסיק לבכות בפורום אני אהיה מוכן להפסיק לרדת עליך
  לרדת עליי? חחח, אתה משפיל את עצמך אחיאתה מכור, לך תמצא חברים, או לפחות לעשות משהו עם עצמך
  בפסיכולוגיה קוראים לזה השלכהבמקרה שלך אתה מכור חסר חברים שלא עושה כלום עם עצמו,אז הדרך שלך להתמודד עם זה היא לומר את זה לאנשים אחרים
  עצוב
  אני מכור אבל אני בחופשה? אתה חייב לעמוד מאחורי הדברים שלך, לא לשנות גרסאות
  חסר חברים? במקרה שלך עוד יש טענה לביסוס הזה, כי אתה כל היום (וכל הלילה) על המשחק, אז כנראה שאם יש לך חברים, הם יורדים עליך שאתה משחק כל היום

  אני עם הבעיות שלי התמודדתי ומתמודד עד היום, לא מפיל אותן עליך

  כשאתה אומר משהו ואז עושה אותו הדבר, זה עצוב (ההגדרה המאוד מדויקת שלך למילה השלכה)

  יום טוב (אולי במקרה שלך לילה או בוקר, אני לא יודע כמה התחשק לך לשחק באיקרים כל הלילה)

  כאן נגמר השיעור להיום, עכשיו שיעורי בית

  אני רוצה שתצעק מהחלון שלך 5 פעמים, בקול רם: "אני משחק כל היום באיקרים, ואני גאה בזה"

  אם עד שיעור הבא אתה לא מראה לי את שיעורי הבית, אתה מושעה מבית הספר
  ילדון בכיתה יא מדבר על בית ספר
  מדבר על התמכרות ומשלם 200 שקל על הקפצה
  בחופש כי יושבים עליו ועל הברית העלובה שלו
  תמשיך לשחק פורנייט עם ילדי כאפות בני 12 אבל שחרר את הפורום מהמרמור שלך
  Old Legends Never Die
  Rise,BR,SH,Glory,Fort
 • FireMode wrote:

  שמע אתה פתאט
  כואב לראות אותך
  בן אדם שמקפיץ 6-7 ערים באיזה 100 200 שקל מדבר על התמכרות
  ילד כאפות שמשחק פורטנייט ואין לו חברים לא יכול לדבר על חברים אני מצטער
  יובליקו
  לקרוא למישהו ילד כאפות כי הוא משחק פורטנייט?
  זה שאתה מכיר את הדמות הזו שאצלו באווטר אומר טיפה משהו..
  ולא, אני לא משחק בזה, לא מכיר את המשחק ולא יודע מה עושים שם.
  משפט יותר הגיוני יהיה בנוי ככה:
  ילד כאפות שמשחק איקרים כל היום, וזה לא מכוון לעומר... כי מי כמוני יודע כמה הוא משחק.
  ותעשה טובה, מגעיל לראות כמה אתה מקנא. תפסיק להכנס לכיסים של אחרים.
  מה אכפת לך בכמה שקלים הוא מקפיץ וכמה ערים הוא מקפיץ. כל אחד יעשה מה שטוב לו.
  ואת המשפט- כואב לראות אותך, לא הייתי אומר.
  שבוע טוב
  Beta- RTF-N, KoA, NMSIS
  Zeta- 24-7, B-ONE
  Ny- Hell, -HR-
  Xi- KinGs leader, -LW- leader, DREAM leader, MLK, ThEnd
  Ares03 - ThEnd
 • FireMode wrote:

  Device wrote:

  FireMode wrote:

  Device wrote:

  FireMode wrote:

  Device wrote:

  193 שקל אם אתה רוצה לדייק

  אני מעדיף לשרוף 200 שקל, ולא להתחבר כמוך ימים ולילות בשביל עוד מבנה אחד, עוד חייל אחד, עוד העברת זהב אחת כי נגמר הזהב מרוב שהיוזר שלך חלש.

  ועוד דבר, אני לא משחק יותר משעה ביום בפורטנייט, אם תפסיק להגזים ותשחק שעה שעתיים באיקרים, אולי ישאר לך זמן למשחקים כמו פורטנייט

  ובקיצור, אתה ילד כאפות שמשחק איקרים כל היום (תגיד את זה בקול ותשמע כמה פתטי אתה).

  אם הייתי פוגש אותך , הדבר היחיד שהייתי אומר לך זה שאתה משחק איקרים, מבטיח לך שלא היה לך מה לענות

  אל תפנה אליי יותר, אתה משפיל את עצמך

  סיכמנו?
  כשתפסיק לבכות בפורום אני אהיה מוכן להפסיק לרדת עליך
  לרדת עליי? חחח, אתה משפיל את עצמך אחיאתה מכור, לך תמצא חברים, או לפחות לעשות משהו עם עצמך
  בפסיכולוגיה קוראים לזה השלכהבמקרה שלך אתה מכור חסר חברים שלא עושה כלום עם עצמו,אז הדרך שלך להתמודד עם זה היא לומר את זה לאנשים אחריםעצוב
  אני מכור אבל אני בחופשה? אתה חייב לעמוד מאחורי הדברים שלך, לא לשנות גרסאותחסר חברים? במקרה שלך עוד יש טענה לביסוס הזה, כי אתה כל היום (וכל הלילה) על המשחק, אז כנראה שאם יש לך חברים, הם יורדים עליך שאתה משחק כל היום

  אני עם הבעיות שלי התמודדתי ומתמודד עד היום, לא מפיל אותן עליך

  כשאתה אומר משהו ואז עושה אותו הדבר, זה עצוב (ההגדרה המאוד מדויקת שלך למילה השלכה)

  יום טוב (אולי במקרה שלך לילה או בוקר, אני לא יודע כמה התחשק לך לשחק באיקרים כל הלילה)

  כאן נגמר השיעור להיום, עכשיו שיעורי בית

  אני רוצה שתצעק מהחלון שלך 5 פעמים, בקול רם: "אני משחק כל היום באיקרים, ואני גאה בזה"

  אם עד שיעור הבא אתה לא מראה לי את שיעורי הבית, אתה מושעה מבית הספר
  ילדון בכיתה יא מדבר על בית ספרמדבר על התמכרות ומשלם 200 שקל על הקפצה
  בחופש כי יושבים עליו ועל הברית העלובה שלו
  תמשיך לשחק פורנייט עם ילדי כאפות בני 12 אבל שחרר את הפורום מהמרמור שלך
  ט, לא יא, לא עשית שיעורי בית? אני מאוכזב

  אני משלם כסף שאני יוצא עם חברים גם, אבל אני לא מכור לזה

  ושוב אתה סותר את עצמך אם אני מכור הייתי יוצא מהחופשה

  אני לא יודע בן כמה אתה, 16 או 17, מה שבטוח שלילדי פורטנייט בני 12 יש יותר חיים ממך

  מאתיים שקל על הקפצה? יותר נכון 15 הקפצות

  כסף לא חסר לי ולא יחסר לי, זמן דווקא כן, ואני מעדיף לנצל אותו כמו שצריך
 • Davayce wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חמוד
  תחזור לשחק 7 בום בפורום
  בזה לפחות אתה לא נכשל
  אתה לא נכשל בלאפס 31 איילים ב5 הבוקר ולחשוב שאתה שחקן טובכל הכבוד
  תשאל את נדב מי זה , אני בטוח שהוא יודע חחחח
  רגע ,פתאום הוא כן איפס לך משהו ?לא אמרת שאתה לא מכיר אותו ?

  -Eden-
  מנהל פורום| Rho- זוכה היכל התהילה 2018
 • -Eden- wrote:

  Davayce wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חמוד
  תחזור לשחק 7 בום בפורום
  בזה לפחות אתה לא נכשל
  אתה לא נכשל בלאפס 31 איילים ב5 הבוקר ולחשוב שאתה שחקן טובכל הכבוד
  תשאל את נדב מי זה , אני בטוח שהוא יודע חחחחרגע ,פתאום הוא כן איפס לך משהו ?לא אמרת שאתה לא מכיר אותו ?
  אין לי מושג מי זה

  מה הסתירה פה?
 • יאלה מחכים שתחזור מחופש
  משעמם, אחרי שדניאל ברח לחופש נגמרה החגיגה
  יש לציין שדניאל ברח לחופש אחרי קרבות יפים מאוד
  את אליעזר אני מבין , חופשת שם וחג.

  -Eden-
  מנהל פורום| Rho- זוכה היכל התהילה 2018
 • Device wrote:

  -Eden- wrote:

  Davayce wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חמוד
  תחזור לשחק 7 בום בפורום
  בזה לפחות אתה לא נכשל
  אתה לא נכשל בלאפס 31 איילים ב5 הבוקר ולחשוב שאתה שחקן טובכל הכבוד
  תשאל את נדב מי זה , אני בטוח שהוא יודע חחחחרגע ,פתאום הוא כן איפס לך משהו ?לא אמרת שאתה לא מכיר אותו ?
  אין לי מושג מי זה
  מה הסתירה פה?
  כן אני רואה שהתרענן לך הזיכרון.
  אתה יודע למה אתה לא מכיר אותי? שרת ראשון שלי ואני משחק חוקי
  אני רואה שאפילו בפורום יש לך כפול
  בקיצור תחזור מחופשה ונראה אם אתה כזה גיבור גדול, אני אחכה
 • yE+ wrote:

  Device wrote:

  -Eden- wrote:

  Davayce wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חמוד
  תחזור לשחק 7 בום בפורום
  בזה לפחות אתה לא נכשל
  אתה לא נכשל בלאפס 31 איילים ב5 הבוקר ולחשוב שאתה שחקן טובכל הכבוד
  תשאל את נדב מי זה , אני בטוח שהוא יודע חחחחרגע ,פתאום הוא כן איפס לך משהו ?לא אמרת שאתה לא מכיר אותו ?
  אין לי מושג מי זהמה הסתירה פה?
  כן אני רואה שהתרענן לך הזיכרון.אתה יודע למה אתה לא מכיר אותי? שרת ראשון שלי ואני משחק חוקי
  אני רואה שאפילו בפורום יש לך כפול
  בקיצור תחזור מחופשה ונראה אם אתה כזה גיבור גדול, אני אחכה
  זה פשוט הרבה יותר נוח

  מצחיק אותי שכל מיני שחקנים שבאו מבריתות כמו SIR חושבים שהם יודעים משהו מהחיים שלהם
 • חחחחחחח עומר למה לעזאזל יש לך שתי שחקנים בפורום?
  עכשיו לנושא השיחה,
  זה לא הפוסט
  רוצים לריב תריבו בווצאפ , טלגרם דיסקורד פורום שיחה אחר או ילדי פורטנייט בני 12 יודעים מה?
  מצחיק בכל פורום נוצר ריב.
  אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה, אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה, אחרים כמונו גורמים לזה לקרות."
  – מייקל ג'ורדן
  :-SMOKE

  מנהיג ברית -SE-

  LegenNevDIE
 • Device wrote:

  זה פשוט הרבה יותר נוח
  מצחיק אותי שכל מיני שחקנים שבאו מבריתות כמו SIR חושבים שהם יודעים משהו מהחיים שלהם
  Sir הייתה ברית של כמה חברים מהצבא, לא שיחקנו לפני
  היום אני לומד איך לשחק, אני לא אומר שאני מבין במשחק ולא אומר כלום.
  הדבר היחיד שאני אומר זה שאתה מדבר שטויות ואתה יצאת אפס בכל המלחמה הזאת, וזה מוכח מספיק פעמים.
  אתה מחופשש וככה גם כל הברית שלך, בזמן שבי לא נגעתם (אוהו ואליעזר ניסה המון), זמינות זאת לא מילה גסה.
  אני לא ארד עליך אם תתקוף שאני ישן, תאמין לי.
  בכל מקרה אתם כרגע מחופששים, פשוט תחזור ותראה מה יקרה
 • -Eden- wrote:

  Davayce wrote:

  yE+ wrote:

  Davayce חמוד
  תחזור לשחק 7 בום בפורום
  בזה לפחות אתה לא נכשל
  אתה לא נכשל בלאפס 31 איילים ב5 הבוקר ולחשוב שאתה שחקן טובכל הכבוד
  תשאל את נדב מי זה , אני בטוח שהוא יודע חחחחרגע ,פתאום הוא כן איפס לך משהו ?לא אמרת שאתה לא מכיר אותו ?
  מה עשיתם לי מהאשכול ... זה בכלל קשור לשרת רו?
  אני מבקש מכולכם, צאו לי מהאשכול תפתחו אשכול חדש ותריבו שם, תודה רבה לכולכם וחג שמח

  Rho and Xi \\ Braton \\ eilon

  ~! NEW !~
 • FireMode wrote:

  שמע אתה פתאט
  כואב לראות אותך
  בן אדם שמקפיץ 6-7 ערים באיזה 100 200 שקל מדבר על התמכרות
  ילד כאפות שמשחק פורטנייט ואין לו חברים לא יכול לדבר על חברים אני מצטער
  וואו 6 אנשים פעילים פירקו אותנו?
  מעניין איפה כל הפעילים

  אה הנה הם
  ibb.co/gWQ4Lo
  ibb.co/m1dr0o
  ibb.co/eM10t8
  ibb.co/n5k4Lo