הצעה: סימון אוכפים בשרת

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • הצעה: סימון אוכפים בשרת


  1. סימון אוכפים בשרת יתבצע הן בשרת בו הם אוכפים והן בפורום.
  1.1. סימון אוכף בשרת יתבצע ע"י הוספת השורה "אוכף אמנת איקרים ישראל בשרת" בתיאור השחקן.
  1.2. סימון אוכף בפורום יתבצע ע"י הוספת השורה "אוכף אמנת איקרים ישראל בשרתים: " בתוספת השרתים וכינוי השחקן בשרתים בהם הוא מתפקד כאוכף, בחתימה.

  מוזמנים להעלות דעות ורעיונות בנושא.

  "היו לילות, אני אותם זוכר. אני אותם עד סוף ימי אשא"
 • korel wrote:


  1. סימון אוכפים בשרת יתבצע הן בשרת בו הם אוכפים והן בפורום.
  1.1. סימון אוכף בשרת יתבצע ע"י הוספת השורה "אוכף אמנת איקרים ישראל בשרת" בתיאור השחקן.
  1.2. סימון אוכף בפורום יתבצע ע"י הוספת השורה "אוכף אמנת איקרים ישראל בשרתים: " בתוספת השרתים וכינוי השחקן בשרתים בהם הוא מתפקד כאוכף, בחתימה.

  מוזמנים להעלות דעות ורעיונות בנושא.
  ?יש כבר אוכפים או שזה עדיין רק בגדר רעיון
  Bukharans not die they only multiply. :whistling: