באיזה מצב אתם שולחים מרגמות לקרב בלי ג'ירו?

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.


בחרו את המועמדים שלכם ל"היכל התהילה" 2017