באיזה מצב אתם שולחים מרגמות לקרב בלי ג'ירו?

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.