FTW הכרזת מלחמה על

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • FTW הכרזת מלחמה על

  :מהסיבות הבאות FTW מכריז מלחמה נגד הברית N-D אני מנהיג ברית

  קירוב בטבלת ניקוד-
  הפרעה ללחימה במלחמה קודמת והתעלמות מוחלטת מצידם-
  שחקני הברית נבזזו על ידם לא פעם אחת-

  :תנאים לסיום המלחמה


  העברת 15,000 משאבים לדיפלומט הברית -
  העברת 15,000 משאבים לגנרל הברית-
  העברת 10,000 משאבים למנהיג הברית-

  (סכום אשר בזזו כפול 2 (בגלל מלחמה שווי גדול הרבה יותר

  סכום אותו בזזתם מאיתנו לא פעם אחת וזהו הסכום המבוקש ולא נפסיק רק אחרי פירוק הברית
  !כמובן במידה ולא תעבירו לנו את המשאבים

  !שהטוב מביננו ינצח
  !אין לי חתימה


  Display Spoiler
  !אל תסתכל עלי ככה אין חתימה פשוט אין


  "...איש חכם פעם אמר : "אתה לא יכול לקרוא לאף אחד משועמם כשאתה אשכרה משחק איקרים

  The post was edited 2 times, last by TreyX ().

 • היי אני מנהיג ברית FTW
  ולהלן ההודעה שקיבלתי בבוקר אודות רצון לפתיחת מלחמה ממנהיג N-D
  אתה בטח המנהיג של הברית שלך אני רוצה להציע לך הצעה קטנה אני מנהיג הברית שבא אני נמצא אני רוצה להציע לך מלחמה. והברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת במידה ואתה לא מעוניין באיחוד מאיזהשהו צד אז מלחמה להפרת השעמום במשחק כמובן שבשני הצדדים המלחמה תייהיה במלחמת כפפת שיריון כמובן שאין פה שום דבר אישי אם אתה מעוניין המלחמה תתחיל ביום ריאשון בשעה שתבחר תשלח לי הודעה במהירות האפשרית ונעבור לחוקי המלחמה

  ההודעה הגיעה אליי והשבתי לו שאני לא רואה טעם במלחמה הזו כי לא תהיה תועלת לאף אחד מהשחקנים
  ובנוסף הסתכלתי על המדדים וראיתי שהברית שלהם במס' כפול מאיתנו בגנרלים אז לכן החלטתי שלא לפתוח במלחמה
  אבל מסתבר שהוא סתם חיפש עיסוק אז הוא פתח במלחמה ואני חייב לציין שהבזיזות מצדנו נפסקו כאשר הם ביקשו להפסיק ואיימו עלינו עם שחקן מטופ 50
  ואם הוא היה פונה אליי לגבי החזרת משאבים הייתי בשמחה מטפל בזה ומחזיר לכל צד מה שמגיע לו.
 • tom806 wrote:

  אם אתה מעוניין "המלחמה תתחיל ביום ריאשון בשעה שתבחר תשלח לי הודעה במהירות האפשרית ונעבור לחוקי המלחמה
  כאחד שחזר השבוע למשחק אחרי 3 שנות גלות ,
  נראה שמנהיג הברית שהכריזה מלחמה (N-D?) ילד כאפות קטן שלא עומד במילה שלו ,
  לפי ההודעה כאן הוא התכוון להכריז מלחמה ביום ראשון בשעה שיקבע מנהיג הברית השנייה , אבל כאן יש הכרזה מיידית שלא נותנת לחברי הברית השנייה להתארגן. שחקן שלא עומד במילה שלו
  טיפ לשחקן המכריז - לפני שאתה מכריז תקבע הסכם
  והנני לא רואה כאן שום חוקי מלחמה , האם יש חוקי מלחמה במקרה הנ"ל?
 • tom806 wrote:

  היי אני מנהיג ברית FTW
  ולהלן ההודעה שקיבלתי בבוקר אודות רצון לפתיחת מלחמה ממנהיג N-D
  אתה בטח המנהיג של הברית שלך אני רוצה להציע לך הצעה קטנה אני מנהיג הברית שבא אני נמצא אני רוצה להציע לך מלחמה. והברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת במידה ואתה לא מעוניין באיחוד מאיזהשהו צד אז מלחמה להפרת השעמום במשחק כמובן שבשני הצדדים המלחמה תייהיה במלחמת כפפת שיריון כמובן שאין פה שום דבר אישי אם אתה מעוניין המלחמה תתחיל ביום ריאשון בשעה שתבחר תשלח לי הודעה במהירות האפשרית ונעבור לחוקי המלחמה

  ההודעה הגיעה אליי והשבתי לו שאני לא רואה טעם במלחמה הזו כי לא תהיה תועלת לאף אחד מהשחקנים
  ובנוסף הסתכלתי על המדדים וראיתי שהברית שלהם במס' כפול מאיתנו בגנרלים אז לכן החלטתי שלא לפתוח במלחמה
  אבל מסתבר שהוא סתם חיפש עיסוק אז הוא פתח במלחמה ואני חייב לציין שהבזיזות מצדנו נפסקו כאשר הם ביקשו להפסיק ואיימו עלינו עם שחקן מטופ 50
  ואם הוא היה פונה אליי לגבי החזרת משאבים הייתי בשמחה מטפל בזה ומחזיר לכל צד מה שמגיע לו.
  הברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת?

  זו נשמעת כמו הצעת איחוד לגיטימית בסך הכל ?


  -L Lawliet


 • BOB wrote:

  tom806 wrote:

  היי אני מנהיג ברית FTW
  ולהלן ההודעה שקיבלתי בבוקר אודות רצון לפתיחת מלחמה ממנהיג N-D
  אתה בטח המנהיג של הברית שלך אני רוצה להציע לך הצעה קטנה אני מנהיג הברית שבא אני נמצא אני רוצה להציע לך מלחמה. והברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת במידה ואתה לא מעוניין באיחוד מאיזהשהו צד אז מלחמה להפרת השעמום במשחק כמובן שבשני הצדדים המלחמה תייהיה במלחמת כפפת שיריון כמובן שאין פה שום דבר אישי אם אתה מעוניין המלחמה תתחיל ביום ריאשון בשעה שתבחר תשלח לי הודעה במהירות האפשרית ונעבור לחוקי המלחמה

  ההודעה הגיעה אליי והשבתי לו שאני לא רואה טעם במלחמה הזו כי לא תהיה תועלת לאף אחד מהשחקנים
  ובנוסף הסתכלתי על המדדים וראיתי שהברית שלהם במס' כפול מאיתנו בגנרלים אז לכן החלטתי שלא לפתוח במלחמה
  אבל מסתבר שהוא סתם חיפש עיסוק אז הוא פתח במלחמה ואני חייב לציין שהבזיזות מצדנו נפסקו כאשר הם ביקשו להפסיק ואיימו עלינו עם שחקן מטופ 50
  ואם הוא היה פונה אליי לגבי החזרת משאבים הייתי בשמחה מטפל בזה ומחזיר לכל צד מה שמגיע לו.
  הברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת?
  זו נשמעת כמו הצעת איחוד לגיטימית בסך הכל ?
  בעיקרון כן אבל אני לא הייתי מעוניין באיחוד מכיוון שהמצב הקיים הוא מצב טוב
  והוא רשם גם אם אתה לא מעוניין באיחוד אז זה יהווה כ"הפרת השעמום"
  אני לא הסכמתי והוא בצעד מאוד בוגר נקרא לזה רץ להכריז.
  לפני כן לא היה לי קשר איתו פרט לתלונה על הבזיזות שטיפלתי בה.
 • tom806 wrote:

  BOB wrote:

  tom806 wrote:

  היי אני מנהיג ברית FTW
  ולהלן ההודעה שקיבלתי בבוקר אודות רצון לפתיחת מלחמה ממנהיג N-D
  אתה בטח המנהיג של הברית שלך אני רוצה להציע לך הצעה קטנה אני מנהיג הברית שבא אני נמצא אני רוצה להציע לך מלחמה. והברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת במידה ואתה לא מעוניין באיחוד מאיזהשהו צד אז מלחמה להפרת השעמום במשחק כמובן שבשני הצדדים המלחמה תייהיה במלחמת כפפת שיריון כמובן שאין פה שום דבר אישי אם אתה מעוניין המלחמה תתחיל ביום ריאשון בשעה שתבחר תשלח לי הודעה במהירות האפשרית ונעבור לחוקי המלחמה

  ההודעה הגיעה אליי והשבתי לו שאני לא רואה טעם במלחמה הזו כי לא תהיה תועלת לאף אחד מהשחקנים
  ובנוסף הסתכלתי על המדדים וראיתי שהברית שלהם במס' כפול מאיתנו בגנרלים אז לכן החלטתי שלא לפתוח במלחמה
  אבל מסתבר שהוא סתם חיפש עיסוק אז הוא פתח במלחמה ואני חייב לציין שהבזיזות מצדנו נפסקו כאשר הם ביקשו להפסיק ואיימו עלינו עם שחקן מטופ 50
  ואם הוא היה פונה אליי לגבי החזרת משאבים הייתי בשמחה מטפל בזה ומחזיר לכל צד מה שמגיע לו.
  הברית המפסידה תתפרק ותצטרף אל הברית המנצחת?זו נשמעת כמו הצעת איחוד לגיטימית בסך הכל ?
  בעיקרון כן אבל אני לא הייתי מעוניין באיחוד מכיוון שהמצב הקיים הוא מצב טובוהוא רשם גם אם אתה לא מעוניין באיחוד אז זה יהווה כ"הפרת השעמום"
  אני לא הסכמתי והוא בצעד מאוד בוגר נקרא לזה רץ להכריז.
  לפני כן לא היה לי קשר איתו פרט לתלונה על הבזיזות שטיפלתי בה.
  האמת שזה היה סרקזם :<


  -L Lawliet


 • באמת שאתם בדיחה
  מה זה ההצעות איחוד האלה העיקר להיות מקום יותר גבוה בטופ
  הברית המותקפת - אתם בדיחה
  תילחמו על המקום שלכם במקום לעשות קומבינות לטופ
  Cringe Level MAXIMUM
 • Davayce wrote:

  באמת שאתם בדיחה
  מה זה ההצעות איחוד האלה העיקר להיות מקום יותר גבוה בטופ
  הברית המותקפת - אתם בדיחה
  תילחמו על המקום שלכם במקום לעשות קומבינות לטופ
  גבר איזה קומבינות אני לא הסכמתי לאיחוד ולא פניתי לאף שחקן טופ שייעזור לנו
  אני הוריתי לשחקני הברית לגייס כוחות ולא לצאת לחופשות כדי לא להלחם
  זה קל להגיד מבחוץ שאנחנו בדיחה.
 • tom806 wrote:

  Davayce wrote:

  באמת שאתם בדיחה
  מה זה ההצעות איחוד האלה העיקר להיות מקום יותר גבוה בטופ
  הברית המותקפת - אתם בדיחה
  תילחמו על המקום שלכם במקום לעשות קומבינות לטופ
  גבר איזה קומבינות אני לא הסכמתי לאיחוד ולא פניתי לאף שחקן טופ שייעזור לנואני הוריתי לשחקני הברית לגייס כוחות ולא לצאת לחופשות כדי לא להלחם
  זה קל להגיד מבחוץ שאנחנו בדיחה.
  שחקני טופ? מה הכוונה בפנייה לשחקני טופ? שיתנו חסות לברית?
 • The Terminator wrote:

  tom806 wrote:

  Davayce wrote:

  באמת שאתם בדיחה
  מה זה ההצעות איחוד האלה העיקר להיות מקום יותר גבוה בטופ
  הברית המותקפת - אתם בדיחה
  תילחמו על המקום שלכם במקום לעשות קומבינות לטופ
  גבר איזה קומבינות אני לא הסכמתי לאיחוד ולא פניתי לאף שחקן טופ שייעזור לנואני הוריתי לשחקני הברית לגייס כוחות ולא לצאת לחופשות כדי לא להלחםזה קל להגיד מבחוץ שאנחנו בדיחה.
  שחקני טופ? מה הכוונה בפנייה לשחקני טופ? שיתנו חסות לברית?
  כן , כדי להגיד שאנחנו נלחמים רק בעזרת עצמנו ולא נעזרים באף אחד.
 • The Terminator wrote:

  tom806 wrote:

  כן , כדי להגיד שאנחנו נלחמים רק בעזרת עצמנו ולא נעזרים באף אחד
  הבנתי את כוונתך , האם ברית השנייה השתמשו בשחקני טופ כדי לאיים על הברית שלך בצורה כלשהי?
  כן , בהודעה לפני שבועיים בערך הוא אמר לי שאם שחקן מהברית שלנו לא יפסיק את הבזיזות הברית של אחד העם שנמצא במקום השישי בשרת ייכנסו בנו ויש לציין שהם היו במקום גבוה מאיתנו.
 • BOB wrote:

  לפי השמות ערים של TreyX הוא בחסות וונדטה

  tom806 wrote:

  כן , בהודעה לפני שבועיים בערך הוא אמר לי שאם שחקן מהברית שלנו לא יפסיק את הבזיזות הברית של אחד העם שנמצא במקום השישי בשרת ייכנסו בנו ויש לציין שהם היו במקום גבוה מאיתנו.
  אז אם TreyX
  בחסות של שחקן של אחד המובילים בשרת , אז למה שלא יכריז מלחמה על אחת הבריתות הגדולות בשרת כדי באמת להרגיש "גבר". בכל אופן , לאיים באמצעות שחקן טופ כמו שממה שהבנתי עשה TreyX
  זה חובבני ואפסי למדי..
 • The Terminator wrote:

  BOB wrote:

  לפי השמות ערים של TreyX הוא בחסות וונדטה

  tom806 wrote:

  כן , בהודעה לפני שבועיים בערך הוא אמר לי שאם שחקן מהברית שלנו לא יפסיק את הבזיזות הברית של אחד העם שנמצא במקום השישי בשרת ייכנסו בנו ויש לציין שהם היו במקום גבוה מאיתנו.
  אז אם TreyXבחסות של שחקן של אחד המובילים בשרת , אז למה שלא יכריז מלחמה על אחת הבריתות הגדולות בשרת כדי באמת להרגיש "גבר". בכל אופן , לאיים באמצעות שחקן טופ כמו שממה שהבנתי עשה TreyX
  זה חובבני ואפסי למדי..


  -L Lawliet