\למה אני לא מצליח להציע לשחקן חוזה צבאי, אבל הוא הוא מצליח להציע לי

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.