\למה אני לא מצליח להציע לשחקן חוזה צבאי, אבל הוא הוא מצליח להציע לי