Pinned פרסום שיאי מבני שרת אלפא

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • פרסום שיאי מבני שרת אלפא

  כאן תוכלו לפרסם את שיאי המבנים שלכם ואנו נפרסם אותם בטבלה מידי מספר ימים


  חוקי פרסום שיאי המבנים

  באשכול הזה אתם יכולים לפרסם צילום מסך של מבנה כלשהו שיש באימפריה שלכם, שכן אתם חושבים שזהו המבנה הגבוה ביותר בשרת ובמידה ובאמת כך יהיה, שמכם יהיה כתוב בטבלת שיאי רמות המבנים של השרת

  בצילום המסך שתצרפו לתגובה שלכם, חובה לראות את שם המבנה שאותו אתם מעלים, שם העיר שלכם (אך יש לצנזר את מיקום העיר) - שחקן שלא יצנזר את מיקום העיר שלו, יקבל אזהרה בפורום

  בנוסף לצילום המסך, שבעצם מעיד על כך שיש לכם את המבנה הזה בשלב הזה, יש להוסיף את שם השחקן שלכם במשחק


  מספר הבהרות

  ניתן לפרסם אך ורק מבנים של אותו משתמש שמפרסם את השיא. פרסומים על שחקנים אחרים, שהשיא לא שלהם - לא יתקבלו . במידה ואתם רוצים שאותו אחד יהיה בטבלת השיאים - תזמינו אותו לפורום המשחק, ואז שיעלה את השיא בעצמו

  יש איסור לפרסום תמונות ערוכת על-ידי פוטושופ או כל תוכנה אחרת, ויש לשים לב - גם לא לשם הבדיחה. משתמש שיפרסם מבנה ויתגלה שהוא שיקר, ואין לו באמת את השיא שפרסם ייענש

  לפני פרסום שיא, יש לבדוק את הטבלה בכדי לא לפרסם דברים שיש בהם שיאים גבוהים יותר או שהם אינם רלוונטיים

  כל צילום מסך חייב להכיל את שם השרת, ולכך יש מספר אופציות - להשאיר בתמונה את שורת הכתובת למעלה או במידה ואין בנייה באותו הזמן, בלשונית הכרטיסייה מוצג שם השרת אז לצלם איתו

  שיאי מבנים ללא יתרון כלשהו, לא יפורסמו (כלומר, מבנים ששיפורם לא נותן שום יתרון בהתקדמות במשחק), כגון: בית מלאכה בשלב 29

  הפרסום בטבלה יירשם על שם הכינוי שלכם בפורום. מי שמעוניין שהשם שלו בטבלה יהיה לפי שם המשתמש שלו במשחק, מחויב לכתוב זאת יחד עם התגובה שבה הוא מפרסם את שיא ולא כתגובה נוספת


  הפוסט מיועד לפרסום שיאים בלבד, נא לא להספים

  בהצלחה

  פקמן
  הסקרנות מפצה על העצלות...

  פקמן - בני כהן

  מנהיג הברית TFB - ביתא

  דיפלומט DK - דלתא

  NEMESIS - דינוזאור - גמא

  DF - שחקן חוץ... - אלפא

  BNH - אפסילון

  3 שרתים נוספים חווה או מהפכן...

  הוזהרת ? נחסמת ? תוכל לראות את הסיבה כאן - prntscr.com/3gqj8t
 • וולברין, נא לפרסם כפי שהתבקשתם

  ראשית לכתוב בגוף ההודעה סוג מבנה, שם במשחק ורמת מבנה

  דבר שני בתמונה להציג שם השרת ושם עיר

  תוכל לראות דוגמא כאן עם הסבר :

  פרסום שיאי מבני שרת בתא
  הסקרנות מפצה על העצלות...

  פקמן - בני כהן

  מנהיג הברית TFB - ביתא

  דיפלומט DK - דלתא

  NEMESIS - דינוזאור - גמא

  DF - שחקן חוץ... - אלפא

  BNH - אפסילון

  3 שרתים נוספים חווה או מהפכן...

  הוזהרת ? נחסמת ? תוכל לראות את הסיבה כאן - prntscr.com/3gqj8t
 • עודכן
  הסקרנות מפצה על העצלות...

  פקמן - בני כהן

  מנהיג הברית TFB - ביתא

  דיפלומט DK - דלתא

  NEMESIS - דינוזאור - גמא

  DF - שחקן חוץ... - אלפא

  BNH - אפסילון

  3 שרתים נוספים חווה או מהפכן...

  הוזהרת ? נחסמת ? תוכל לראות את הסיבה כאן - prntscr.com/3gqj8t
 • עודכן
  הסקרנות מפצה על העצלות...

  פקמן - בני כהן

  מנהיג הברית TFB - ביתא

  דיפלומט DK - דלתא

  NEMESIS - דינוזאור - גמא

  DF - שחקן חוץ... - אלפא

  BNH - אפסילון

  3 שרתים נוספים חווה או מהפכן...

  הוזהרת ? נחסמת ? תוכל לראות את הסיבה כאן - prntscr.com/3gqj8t